Project › Jeugdzorgboerderij: groeien is een recht

Vzw den opkikker is een jeugdzorgboerderij, die zinvolle dagbesteding aanbiedt voor jongeren (+17) die een langdurig traject hebben afgelegd binnen de jeugdzorg en dit in residentieële vorm.

We richten ons specifiek naar jongeren die de overgang maken naar zelfstandig wonen. We hanteren verschillende methodieken: therapie met assistentie van dieren, groene zorg en intergenerationeel peter- en meterschap.

Omdat we veel  vrijwilligers nodig hebben leek het ons interssant dit aspect te richten naar actieve gepensioneerde ouderen die zelf ook op zoek zijn naar zinvolle dagbesteding. Op die manier creeëren we een win-win situatie.

Samen gaan we op zoek naar vaardigheden en interesses die we verder kunnen uitbouwen en stellen we een plan op maat op om de jongeren een betere slaagkans te geven binnen de maatschappij. De jongere heeft een groot stuk van de zorg zelf in handen en heeft hierdoor de regie over zijn eigen leven/toekomst.

Om ervoor te zorgen dat we voor een stuk zelf kunnen voorzien in kosten werd er een vormingsaanbod uitgewerkt voor proffessionelen. Op die manier kunnen we enerzijds dergelijke methodieken meer gangbaar maken binnen de gezondheidszorg en anderzijds brengt dit geld binnen. Daarnaast leggen we een aspect bij de jongeren zelf om activiteiten uit te werken die we ook tegen betaling kunnen aanbieden.

Kortom we bieden een kwaliteitsvol traject op maat aan voor onze jongeren!

Funders

avatar
Anonymous

avatar
Anonymous

€ 25,00

avatar
Anonymous

€ 80,00

avatar
Anonymous

avatar
Anonymous

€ 25,00

avatar
Anonymous

avatar
Anonymous

€ 5,00

avatar
Anonymous

€ 10,00

Reasons to invest

Maatschappelijk draagvlak voor vernieuwende zorgprojecten, Intergenerationele werking

Focus points

Relatief onbekend concept in BE, nood aan ontwikkeling van dergelijke van dergelijke projecten + bijhorend beleidskader

Opportunities

Tegen gaan sociale isolatie en aanpak van een groot maatschappelijk problemen (in heel europa) --> meer nazorg!

Competitors and threats

- Eerste jaren weinig inzetbaar personeel door gebrek aan middelen

crofun newsletter