Project › Ooghoek: Poëzie als zintuiglijke ervaring

Ooghoek: Poëzie als zintuiglijke ervaring

Deze zomer, vanaf 25 juni 2017, brengen we poëzie in de Beernemse Kooldreef. Van dit literatuurproject van twee jonge culturele wolvinnen maken we een installatie met kijkkastjes. De gedichten kijken, net als  de bomen, uit over het dorp. De lezer is wandelaar, kijker en toehoorder. De zuurstof en de schaduw van het loof begeleiden hem op zijn ontdekking van dreef en omgeving. De ervaring thuis (her)beleven kan aan de hand van de dichtbundel die in het kader van het project wordt uitgegeven. Aan de Kooldreef staat een bord dat uitleg geeft bij het project en zijn sponsors vernoemt.

 

Twee dichters, een dreef en een dorp

Charlotte Van den Broeck en Lies Van Gasse werden gegrepen door het prachtige uitzicht van de
Kooldreef in Beernem. Aan het begin van de dreef wordt de blik van de toevallige passant naar een onbereikbaar kasteel in de verte gezogen. Dit geeft de locatie een historisch-mysterieus karakter dat de verbeelding van de beide dichters prikkelde. Als uitgangspunt voor hun poëtische installatie in de Kooldreef namen zij dan ook het binnen- en buitenkijken van een toeschouwer als uitgangspunt. Met de blik van een vreemde ondernemen zij in hun gedichten, geluidsfragmenten en illustraties een tocht door
het dorp. Zo proberen ze toegang te krijgen tot een voor hen nog gesloten wereld die veel intrigerende tegenstellingen herbergt. De Kooldreef als plek weerspiegelt de thematiek van het kijken: ze is een stuk van de openbare ruimte, maar tegelijkertijd heeft ze een gesloten karakter doordat ze visueel afgesloten is van de dorpskern. Door het spel van licht en schaduw en het onderhoud van de begroeiing, krijgt de dreef een romantisch karakter, dat zowel het thema als het poëtische aspect uitstekend tot hun recht doet
komen. Door de installatie in de Kooldreef te plaatsen, willen de dichters de inwoners van Beernem als personages bekijken en kunnen de inwoners zichzelf en hun omgeving in deze poëtische schetsen door het oog van een buitenstaander weerspiegeld zien. Voor fietstoeristen en wandelaars is deze installatie een uitgelezen mogelijkheid om in een dorp waar je vooral langskomt, ook eens binnen te kijken.

 

Van de boom naar het kastje

De vzw Màrmelade maakte voor deze installatie stalen kijkkastjes die op uiteenlopende plekken in de dreef bevestigd zijn. Deze kijkkastjes symboliseren de stiekeme blik van een buitenstaander op iets wat hem
eigenlijk niet aanbelangt maar wat hij toch graag gezien wil hebben. Beide dichters schreven voor dit project een reeks poëtische teksten. Charlotte Van den Broeck ondersteunt die met audio, Lies Van Gasse met illustraties om zo tot een meer zintuiglijke beleving van de teksten en de plek te komen.