Project › Rouwkampen voor kinderen/jongeren

Vzw Saying Goodbye

Saying Goodbye wil zich als vereniging inzetten voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare.

Jaarlijks organiseren we hiervoor allerhande activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een open, vriendelijke en ongedwongen sfeer.

Dit kan tijdens de ontmoetingsdagen, weekends voor volwassenen, daguitstappen, educatieve avonden en vormingsdagen, het jaarlijkse rouwkamp voor kinderen en jongeren enz. Het thema rouw is hierbij steeds aanwezig, doch niet altijd even uitdrukkelijk. Kinderen en jongeren hebben immers ook momenten van sport, spel, recreatie en rust nodig.

Saying Goodbye wordt gedragen door een enthousiast en gespecialiseerd team van vrijwilligers met het hart op de juiste plaats en wordt mogelijk gemaakt door de steun van vele sponsors en partners. Een vzw voor mensen, gedragen door mensen.

Onze kijk op rouw

De dood is een deel van het leven en zou geen taboe meer mogen zijn. Elk leven begint maar eindigt ook.

Er bestaat echter geen standaard rouwproces dat voor iedereen hetzelfde is en in eenzelfde tijdspanne verloopt. Elke mens is uniek en gaat dan ook op een unieke manier met verlies om.

Een rouwproces is even uniek als de vingerafdruk van de mens.

De overledene is er lichamelijk niet meer, maar leeft voor altijd verder in ons hart en in onze herinnering. De intense band die we hadden, blijft behouden waarbij de dialoog met de overledene niet dient te stoppen.

Verdriet en pijn zijn één kant van de medaille waar de andere kant ‘het graag zien’ is. Beide zijn onlosmakelijk van elkaar en zijn de motor achter onze doorverwerking van verlies waardoor de band met de overledene intact blijft.

Doelstelling

Saying Goodbye wil in de eerste plaats kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar in contact brengen opdat zij steun en erkenning bij elkaar kunnen vinden.

Nog al te vaak voelen rouwenden zich moeilijk begrepen door hun omgeving en vinden ze geen manier om verder te leven na hun verlies.

Binnen al onze activiteiten staat de veerkracht van de mens centraal en wordt er getracht de weerbaarheid te vergroten zodat jong en oud de overledene via zichzelf kunnen laten verder leven en deze daardoor altijd bij hen is. Dat mogen voelen, is voor veel rouwenden vaak nieuw, gezien ze vaak in een omgeving zitten die wil dat het lijden en rouwen ooit stopt.

Het team van Saying Goodbye organiseert jaarlijks activiteiten zoals daguitstappen, weekends, rouwkampen, educatieve avonden, vormingen, lezingen, studiedagen, enz.

Naast het organiseren van activiteiten is het tevens ons doel om instanties en organisaties te sensibiliseren en informeren om mensen nog beter te begeleiden in hun rouwproces.

No updates yet.

Funders

avatar
Anonymous

avatar
Anonymous

Het is makkelijker sterke jongeren op te leiden dan gebroken volwassenen te herstellen

Reasons to invest

Met het project te steunen bieden wij ondersteuning aan een belangrijk thema in onze maatschappij.

Focus points

Aandacht geven aan rouwverwerking en educatieve ondersteuning aan verengingen

Opportunities

Helpen investeren in de toekomst van onze maatschappij.
Zorgen dat kinderen een netwerk hebben in onze maatschappij

Competitors and threats

Meer en meer zijn er kinderen en jongeren met psychische problemen zonder vangnet

crofun newsletter