0.5%
1
Contributeurs à ce projet
€ 50,00
collectés sur € 10.000,00
Financement Flexible

De GroenerijWHAT


De Groenerij is een duurzaam stadslandbouwbedrijf gelegen in Hasselt  dat een waaier van verschillende bladgroenten en paddenstoelen op een verantwoorde wijze produceert en rechtstreeks via korte-ketenprincipe aflevert aan lokale spelers, professioneel en particulier.  Door lokaal te produceren en te verkopen aan lokale spelers werken we gezamenlijk mee aan een lagere voedselafdruk.

Onze bedrijfsvisie steunt op 3 pijlers:

 • Duurzaamheid door innoverende landbouwtechnieken gebruiken die energie, water en ruimte optimaliseren voor een zo hoog mogelijk oogst met zo laag mogelijk verbruik.

 • Lokaliteit door in te spelen op de noden en wensen van lokale spelers, door samenwerking tussen lokale spelers werken we samen mee aan een verlaagde voedselafdruk

 • Versheid door een uitgebreid teeltplanning te maken wat ervoor zorgt dat alle geleverde producten op eenzelfde dag geoogst, geleverd en gegeten kunnen worden. Zo kunnen we garanderen dat de klant een zo vers mogelijk product krijgt.


WHY?


Waarom stadslandbouw? Waarom niet!

Enerzijds kan men groente en fruit telen omdat je graag eigen gekweekte groenten en fruit wilt eten.
Maar er zijn nog veel meer beweegredenen waarom we willen starten met deze onderneming.

De Groenerij werkt vanuit het principe van duurzaam en lokaal telen:

 • Minder transport- en luchtvervuiling

 • Weinig energieverbruik

 • Geen bestrijdingsmiddelen

 • Laag waterverbruik.


De Groenerij ziet de voedselproblematiek van de toekomst niet als iets slecht maar als een uitdaging!

Anderzijds hoeven we geen wetenschappers te zijn om te zien dat er elke dag steeds meer mensen zijn, dat er steeds meer verharding en beton wordt gezet en dat natuur ingeruild wordt voor landbouw.

Steeds meer en meer mensen verlaten het platteland om in of rondom stadskernen te wonen. Volgens cijfers van het FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) gaat 40 – 60% van de wereldbevolking in of rondom steden wonen in 2050. 
Al deze mensen moeten voorzien worden van basisbehoeftes maar in steden is geen land voor voedsel, geen water voor te drinken en geen natuur voor te beleven. Alles wat we nodig hebben moet van buitenaf komen.


                                                      We moeten steden dus voedsel productief maken.


Toch vertrouwen de grote meerderheid van de mensen nog altijd op de traditionele landbouw en hun technieken. In platteland is dit geen probleem, iedereen heeft grond genoeg om zijn eigen noden gedeeltelijk te voorzien. Voor steden gaat we toch gezamenlijk oplossingen zoeken.

De Groenerij wilt zo een oplossing zijn. Door lokaal te produceren en lokaal af te zetten zorgt de Groenerij ervoor dat steden, in dit geval Hasselt, voedsel productief worden. Door lokaal af te zetten verlaagt de uitstoot van de onderneming drastisch voor leverancier als klant. Zo kunnen we samenwerken aan een positieve voedseltoekomst!

HOW


Groenten


De groenten worden gekweekt in “The Greenery” van Freight Farms. Freight Farms is een Amerikaans bedrijf dat zeecontainers omvormt naar geautomatiseerde kweeksystemen dat energie, water, voeding en ruimte optimaliseert voor een zo hoog mogelijke opbrengst per m². 
Doordat het kweken gebeurt in een gesloten klimaat gecontroleerde ruimte kunnen we jaarrond produceren ongeacht het weer. 
Het telen op water (hydroponics) zorgt ervoor dat de groeicyclus verkort met als gevolg dat er meerdere malen geoogst kan worden per jaar.

Website:  Freight Farms

Voordelen van The Greenery:

 • 95% minder watergebruik per teelt door middel van waterhergebruik

 • Geoptimaliseerd gebruik van ruimte door verticaal te telen

 • Gecontroleerd klimaat met als gevolg jaarrond productie

 • Laag energie gebruik door optimalisatie door automatisatie

 • Telen op watercultuur dus geen extra oppervlakte gebruikt voor landbouw


 
Paddenstoelen

De paddenstoelen worden gekweekt in omgevormde koelcontainers waar we het klimaat controleren op zuurstofgehalte, Co², temperatuur en relatieve vochtigheid. Op deze manier kunnen we het ideale klimaat geven voor alle verschillende groeistadia van paddenstoelen. 
Het substraat waar de paddenstoelen op groeien wordt samengesteld uit reststromen van andere bedrijven. Op deze manier kunnen we een schijnbaar nutteloos restproduct terug omvormen naar waardevolle en gezonde voeding. 

 

REALISE

Om dit project te realiseren zijn er nog wat centjes nodig.

Wil je ook helpen aan een betere voedseltoekomst? Vind je dat steden ook eens moeten beginnen met voedsel produceren? 
We hebben enkel een duwtje in de rug nodig om deze prachtige onderneming te starten!

Door De Groenerij te steunen werkt ook u mee aan een betere voedseltoekomst!

Aucune mise à jour

Investisseurs

Les bonnes raisons d'investir

Investeren in De Groenerij betekent dat je investeert in een groenere stedelijk toekomst.
Duurzaam, lokaal en verse groenten voor iedereen.

Points d'attention

Goede service bieden
Versheid garanderen
Goed uitgedokterd oogst en plantschema
Klanten binding

Opportunités

Samenwerken aan een verlaagde voedselafdruk
Community creëren met gelijkgezinden mensen
Steden ook groen laten produceren

Quels-sont les concurrents et quelles-sont les menaces

Te weinig klanten
Te grote concurrentie van groothandel
Niet genoeg cashflow
Grote veranderingen in de markt

crofun newsletter