veel gestelde vragen

Hier vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Hebt u toch nog een vraag dat hier niet mee tussen staat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Algemeen

Wat is CroFun.be?

CroFun.be is een crowdfundingplatform waar je projecten kan steunen door geld te doneren, te lenen of te investeren. Er is geen tussenkomst van banken.

Kan iedereen geld lenen?

Om je project te laten financieren via een lening of een investering moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent minimum achttien jaar
  • Je hebt een controleerbare Belgische identiteit
  • Je hebt een Belgische bankrekening
  • Je bent actief als zelfstandige of vertegenwoordigt een vereniging

Kan iedereen investeerders zoeken voor zijn project?

Iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan een project aanbieden:

  • Je bent minimum achttien jaar
  • Je hebt een controleerbare Belgische identiteit
  • Je hebt een Belgische bankrekening

Ben je op zoek naar mensen die je project willen steunen door geld te lenen of te investeren? Dan moet je een vereniging of een onderneming zijn of een zelfstandig statuut hebben.

Kan iemand zijn lening vervroegd terugbetalen?

Ja, projectaanbieders kunnen hun lening steeds zonder enige verbrekingsvergoeding vervroegd terugbetalen. Uiteraard zijn ze je dan wel de intrest van de verlopen periode verschuldigd.

Wat als mijn project na drie maanden niet volschreven is?

Afhankelijk van de soort van financiering, flexibele financiering of minimum financiering zal het kapitaal ook effectief uitbetaald worden aan de projectaanbieder of krijgen de verschillende funders hun kapitaal terug betaald.

Hoe verstuur ik mijn beloning?

Als projectaanbieder ben je verplicht om je beloningen zelf te versturen. Vermeld in de beschrijving van je project hoe en wanneer je dit precies zal doen.

Hoe ontvang ik mijn beloning?

Je krijgt enkel een beloning wanneer het project dat je financiert voor minimaal 90% gefinancierd is. Wanneer je de beloning precies ontvangt hangt af van het project. Dit wordt in de meeste gevallen bij het project vermeld.

Hoe betaal ik het geleende kapitaal terug?

Afhankelijk van de soort lening zal je het kapitaal dat je geleend hebt maandelijks, jaarlijks of in één keer terugbetalen. Je bent verplicht om de betalingen uit te voeren op de aangegeven vervaldagen binnen de aflossingstabel.

Hoe krijg ik het bedrag dat ik geleend heb terug?

Afhankelijk van de soort lening zal je het kapitaal dat je geleend hebt maandelijks, jaarlijks of in één keer terugkrijgen. De projectaanbieder is verplicht om de betalingen uit te voeren op de aangegeven vervaldagen binnen de aflossingstabel.

Wanneer kan ik een project steunen?

Zodra je geregistreerd bent, kan je een project steunen. Enkel wanneer je geld wil lenen of investeren, vragen wij je om een aantal bijkomende gegevens in te vullen.

Wat gebeurt er als een projectaanbieder zijn verplichtingen niet nakomt?

Elk project kan mislopen. Dit is een risico waar je als donateur, sponsor, investeerder rekening mee moet houden. Wel is er een officiële overeenkomst, waardoor u de projectaanbieder eventueel via een juridische weg kan aanspreken. Spreid je investering en steun projecten met kleine bedragen.

Wat gebeurt er wanneer mijn lening niet wordt terugbetaald?

Hou ons via Mijn CroFun op de hoogte van de terugbetalingen. Wanneer een projectaanbieder een lening niet terugbetaalt, krijgt hij een aanmaning. Daarvan krijg je een kopie. Na drie aanmaningen is het aan jou om eventuele verdere maatregelen te treffen. Elke lening is achtergesteld van aard. Wanneer een bedrijf, een vereniging of een zelfstandige zijn lening niet kan terugbetalen en zijn faillissement aanvraagt, kan je je lening dus pas na de aflossing van alle andere schulden al dan niet geheel of gedeeltelijk terugkrijgen.

Wat is een credit check?

Bij een credit check wordt de persoonlijke kredietwaardigheid van de projectaanbieder geanalyseerd. Je kunt het vergelijken met de controle die een bank uitvoert wanneer je een lening aanvraagt.

Wat houdt een projectscore in?

De projectscore beoordeelt hoe volledig een project is. Elke projectaanbieder krijgt bij de lancering van zijn project een aantal richtlijnen. Hoe uitgebreider en concreter een project wordt voorgesteld, hoe hoger de projectscore.

Wat houdt een solvabiliteitsscore in?

De solvabiliteitsscore van projecten wordt berekend op basis van het financieel plan. Daarbij worden een aantal financiële ratio’s gebruikt. Ook in het geval van bestaande ondernemingen kijken we naar het project en niet naar de cijfers van de onderneming.

Is CroFun enkel voor Belgische projecten?

CroFun.be is een Belgisch crowdfundingplatform. Dit betekent dat projectaanbieders die gedomicilieerd zijn in België een crowdfundingproject kunnen lanceren via CroFun. Bijv. Iemand met een vreemde nationaliteit, gedomicilieerd in België dat een project wil laten funden om in Australië op te zetten, is perfect mogelijk.

Is er een helpdesk?

CroFun is een online webplatform. In de rubriek Contact vind je verschillende manieren om contact op te nemen met de medewerkers of het management van CroFun.

Wie zit er achter CroFun?

CroFun is een crowdfundingplatform dat zelf voor en door de massa gefinancierd wordt. Wil je ons steunen? Neem dan snel een kijkje bij CroFun Project!

Wat wordt bedoeld met steunen?

Wanneer je een project “steunt”, lever je een financiële bijdrage in de vorm van een donatie. Daar krijg je al dan niet een beloning voor in de plaats.

Wat is een beloning?

Wanneer je geld doneert, krijg je doorgaans een beloning. Dit kan een boek zijn, een album of een download voor een app.

Wat is een donatie?

Bij een donatie geef je een bepaald bedrag aan een projectaanbieder. In de meeste gevallen krijg je er een beloning voor terug.

Wat is een lening?

Een lening houdt in dat een investeerder gedurende een bepaalde periode geld ter beschikking stelt van een projectaanbieder. Deze is verplicht om dit kapitaal met intrest terug te betalen.

CroFun werkt met 3 soorten van leningen:

  • Lening met maandelijkse aflossing
  • Lening met jaarlijkse intrestbetaling + terugbetaling hoofdsom om einddatum
  • Lening waarbij zowel hoofdsom als intrest op einddatum worden terugbetaald

Alle leningen zijn achtergesteld van aard.

Wat is een investering?

Bij een investering geeft de investeerder een vooraf bepaald kapitaal aan een projectaanbieder. In ruil daarvoor krijgt hij een bepaald rendement. Dit bedrag wordt berekend op basis van het resultaat van de onderneming. De looptijd van een investering ligt tussen de vijf en de tien jaar. Meer informatie vind je bij de projectaanbiedingen zelf.

Wat moet ik doen bij een frauduleus project?

Elk project op CroFun is aan een beperkte interne controle onderworpen. Maar we raden je aan om elk project zelf na te trekken. CroFun is namelijk niet verantwoordelijk voor het opsporen van oplichters. Stel jezelf een aantal vragen. Is er een link naar sociale media? Wanneer is de pagina aangemaakt? Hoe groot is het sociale netwerk van de projectaanbieder? Een antwoord op deze vragen helpt je al goed op weg. Heb je bedenkingen bij de oprechtheid van een project? Stuur ons dan zeker een e-mail.

Is er kapitaalsgarantie?

CroFun biedt geen kapitaalsgarantie of -bescherming. Bij een win-winlening kan je bij verlies van kapitaal wel 30% recupereren binnen de personenbelasting.

Is investeren in een project risicovol?

Niet alle projecten eindigen in een succes. We raden je dan ook aan om je kapitaal te spreiden over meerdere projecten. Zo verklein je het risico dat je in één klap je investering verliest.

Is geld lenen risicovol?

Niet alle projecten eindigen in een succes. We raden je dan ook aan om je kapitaal te spreiden over meerdere projecten. Bovendien wordt een lening enkel in het geval van een faillissement niet volledig terugbetaald.

Is geld doneren risicovol?

Niet alle projecten eindigen in een succes. Ook wanneer je geld doneert kan het mislopen. Je ontvangt bijvoorbeeld geen beloning, terwijl deze je wel beloofd was. In dat geval kan je ze juridisch opeisen. Maar aangezien donaties doorgaans eerder beperkte bedragen zijn, is dit vaak niet interessant.

Wat kost CroFun?

Crofun is het goedkoopste crowdfundingplatfom op de markt. Crofun werkt op basis van een "no cure no pay" principe, d.w.z. dat onderstaande kosten enkel worden aangerekend indien het crowdfundingproject gelden heeft opgehaald en deze worden uitbetaald aan de projectaanbieder.
Voor crowdfunding wordt een opstartkost van 0€ en een succesfee van 4% aangerekend
Voor crowdinvesting wordt een opstartkost van 250€ en een succesfee van 4% aangerekend
Om de betalingen te kunnen uitvoeren wordt er gebruik gemaakt van een officiële betalingsprovider, nl. Lemonway Limited, de kosten hiervoor worden betaald door de projectaanbieder.

Betalingsprovider: 0,25€ per transactie + 2,5% op het opgehaalde kapitaal
Naast bovenvermelde kosten zijn er geen bijkomende of verdoken kosten. Crofun draagt transparantie dan ook hoog in het vaandel!

Waarom zou ik CroFun steunen?

Door CroFun te steunen help je ons niet alleen om het platform verder te ontwikkelen, maar steun je ook alle projectaanbieders. Dankzij je bijdrage kunnen we meer publiek aantrekken en acties opzetten om projectaanbieders een duwtje in de rug te geven.

Kan ik CroFun gebruiken voor alle soorten projecten?

Je project moet in één van de vooropgestelde categorieën kunnen ondergebracht worden. Is dit niet mogelijk? Stuur dan een korte samenvatting van je project samen met je motivatie naar info@CroFun.be. Zo kunnen we nagaan of je project toch niet opgenomen kan worden.

Waarom zou ik een project steunen?

Je kan een project steunen omwille van verschillende redenen. Je kan een project financieren omdat het je aanspreekt, omdat je er een interessante beloning voor in de plaats krijgt of omdat je er een potentieel hoger rendement uit kan halen.

Wat is Fund-It-Forward?

Fund-it-forward is een concept waarbij succesvolle projectaanbieders andere projecten steunen met een FFWD-label. Het is gebaseerd op het zogenaamde Pay-It-Forward principe van de gelijknamige film: samen streven naar een betere en een socialere wereld.

Crofun nieuwsbrief